Editorial Board / Speaker

(INTERNATIONAL CONFERENCE ON Recent Development in Engineering Sciences, Humanities and Management. Email: bharatpurconference2020@gmail.com)

 

Hon. Chief Patron

Dr. Subhash Garg

Hon’ble Technical Education Minister,

Govt. of Rajasthan

Smt. Shuchi Sharma

Hon’ble Principal Secretary

Dept. of Technical Education

Govt. of Rajasthan

Patron & Organising Head

Dr. Ravi Gupta

Principal, Engineering College, Bharatpur

Oranizing  Chairman

Dr. B. L. Gupta

HOD, ME, Engineering College, Bharatpur

Oranizing  Secretary

Dr. Aruna Pathak

HOD, ECE, Engineering College, Bharatpur

Convenor

Dr. Gopikrishna Saraekala

Asst. Prof. ECE, NIT Calicut

Organizing Committee Members

Dr. Naveen Jha

Dr. Abhishek Lunayach

Sh. Amit Daiya

Sh. Prashant Kr. Baheti

Dr. Seema Sharma

Sh. Vijay Khichar

Sh. Dhawal Vyas

Dr. Ashish Bhargava

Sh. Deepak Kumar Goyal

Dr. Sudhir Keshari

Sh. Puneet Narayan

Smt. Priyanaka Gupta

Sh. Rahul Srivastava

Sh. Arvind Singh Choudhary

Dr. Pramod Kumari

Advisory Committee Members

Dr. Prateek Kumar Singhal

Mr. Indrajith. S.R.

Mr. Nitish Verma

Mr. Vibhu Goyal

Mr. Vipin Sharma

Mr. Deepak Bhola

Ms. Tunisha Varshney

Mr. Anil

Mr. Pravesh Kumar Bansal

Mr. Mohammed Wasid

Dr. Murtaza Hasan

Mr. Ankit

Mr. Manish Kumar Upadhyay

Mr. Ankit Bhardwaj

Mr. Ramkrishna Lodhi

Mr. Tarun Goel

Mr. Krishan Kumar Gupta

Mr. Ajay Kuntal

Mr. Anil Kumar

Mr. Ankur Agrawal

Dr. Vinay Pratap Singh

National Advisory Board

R.Priyadarshini , Department of IT, SCIMS, BSAU, Chennai, India

Tribikram Pradhan, Asst.Prof., Information & Comm. Technology I&CT Manipal Institute of Technology, Karnataka, India

Narendra L. Lokhande, Asst.Prof., Electronics and Comm., R.C. Patel Institute of Technology, Shirpur , India

Mr. Biswajit Basak , Electronics and Comm. Department , West Bengal University of Technology, India

Dr. Uday A. Dabade, SPA SPIU Rajasthan

Dr. Ankur Pareek Consultant (Academic) SPIU Rajasthan